Är du sugen på att läsa mer?
page

Här kan du hitta mer information om gallbildande insekter, lövvikare och bladminerare: Coulianos C.C & Holmåsen I. 1991. GALLER En fälthandbok om gallbildningar på vilda och odlade växter. Interpublishing AB. Stockholm. Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. 124 s. Kristianstad http://www.bladmineerders.nl http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/

Artguiden
page

Detta är en illustrerad guide till svenska, lättidentifierade arter av bladminerare, gallbildare och bladvecklare på ek (Quercus robur). I guiden finns allmän fakta kring arternas ekologi och en beskrivning av vad som kännetecknar varje enskild art. I de fall där … Read More

Niklas Wickander
staff

Niklas Wickander investigated the impact of spatial variation in soil temperature in a geothermal area in Iceland on the ecology and evolution of the perennial herb Bistorta vivipara, and now works at Naturens Hus / Bergianska trädgården.

Join us
page

Our lab has many opportunities for learning about insects, microbes, community dynamics and spatial ecology in Sweden’s forests and meadows. Or you may like to go to the southwestern Ethiopian highlands to study coffee shrubs, pests and diseases, biodiversity and … Read More

Projects
page

Conceptually, our lab focuses on the ecology and evolution of plant-based food webs within a spatially and temporally variable world. More specifically, we have a strong interest in: Plant-microbe-insect interactions Belowground-aboveground interactions among insects and microbes The spatial ecology of … Read More

1 2 3 4 5