Artguiden

Detta är en illustrerad guide till svenska, lättidentifierade arter av bladminerare, gallbildare och bladvecklare på ek (Quercus robur). I guiden finns allmän fakta kring arternas ekologi och en beskrivning av vad som kännetecknar varje enskild art. I de fall där vi saknat goda illustrationer har vi istället lagt in en länk till en annan sida på nätet med goda illustrationer.

De flesta av våra växt- och trädarter livnär ett stort antal olika växtätande insekter. Växternas blad ger inte bara föda åt insekten, utan bidrar ibland även med skydd. För att äta av bladen använder olika insektsarter olika strategier. I denna artguide har vi valt att visa några (av många) grupper av växtätande insekter som lever inuti ekblad.

Grupperna

Bladminerare
Gallbildare
Bladvecklare

Arterna