Bladminerare


Bladminerare består av flera olika insektsgrupper, men de flesta bladminerare på ek är malar (alltså små fjärilar). Till skillnad från gall- och växtsteklarna saknar malarna oftast äggläggningsrör, och lägger därför istället äggen direkt på bladen. När ägget har kläckts börjar larven att äta sig in i bladet. Olika arter äter av olika lager i bladet. Larven utvecklas inuti bladet för att senare förpuppas inuti eller utanför bladet.

Figur 1. Detta föreställer ett blad i genomskärning. Olika bladminerande arter inriktar sig på olika vävnadslager i bladet.
Källa = Translated to Swedish with Inkscape by Sannab – Swedish version of Image: Laubblatt-Aufbau.svg, originally from English Image: Leaf anatomy.svg by H McKenna., CC BY-SA 2.5

Malar kan ha allt från en till flera generationer per år, beroende på art. Höstens sista generation övervintrar som larv eller puppa. Denna kläcks sedan på våren eller försommaren. De nykläckta malarna parar sig och lägger nya ägg, som blir till nya bladminor.

Minornas utseende skiljer sig beroende på art. Detta gör det ganska enkelt att artbestämma vissa arter. Karakteristiskt är bland annat var i bladet avföringen ligger. Till exempel är minorna långa och smala hos Stigmella arter. I mitten av minan ligger dessutom en smal sträng med avföring. Detta till skillnad från till exempel större ekluggmal (Tischeria ekebladella) som bildar bredare gångar och gör ett litet hål i bladet där avföringen transporteras ut.

Se här för att se ett videoklipp på hur det kan se ut när en bladminerare äter sig genom bladet:

Arterna