Ekbladshålmal Heliozela sericiella


Minan börjar oftast på bladskaftet som gör att det får ett svullet utseende. Är man osäker kan man skära i bladskaftet och titta efter om det är ihåligt. En till två dagar efter att larven börjat äta på bladskaftet äter den sig in i bladskivan och bildar en liten fläck inte långt från bladverven. Ur bladskivan skär den en linsformad bit i vilken den faller ned till marken med för att senare förpuppas. Kvar i bladet blir ett ovalt hål, som i kombination med det uppsvullna bladskaftet, erbjuder ett gott artkännetecken.

Familj: Bladhålmalar, Heliozelidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur)

Larvtid: Ungefär runt Juni – Juli

Flygtid: Maj

Förväxlingsarter:

Svenska fjärilar