Ekkronmal Bucculatrix ulmella


Foto: W. N. Ellis bladmineerders.nl CC BY-NC-SA 2.5

Äggen läggs på ovansidan av bladet, för det mesta ganska nära bladets huvudnerv. Den unga larven minerar en kort och slingrande gång nära huvudnerven. Därefter lämnar den minan för att fortsätta sin utveckling utanpå bladet. Den kvarlämnade larvkammaren är relativt stor, med gott om avföring i gången. På undersidan av bladet går det ibland att se utgångshålet, som bildar ett slags ”fönster”. Larven förpuppas i en gräddvit och randig kokong på bladet eller trädstammen.

Familj: Kronmalar, Bucculatricidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur)

Larvtid: Juli och September – Oktober

Flygtid: Maj – Augusti

Förväxlingsarter: Kan blandas ihop med Stigmella spp. och gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella när dessa är små. Det typiska för ekkronmalen är dock att utgångshålet finns på undersidan av bladet längst ut på minan, och att slutet på minan är breddat och vitt till färgen (för att där finns inte någon avföring eller larv).

Svenska fjärilar

Foto: W. N. Ellis bladmineerders.nl CC BY-NC-SA 2.5<