Guldmalar Phyllonorycter spp.


Äggen läggs på undersidan av bladet. Larven äter först en tunn mina i den undre huvudvävnaden och äter sig sedan djupare in i bladet, till svampparenkymet. Senare börjar larven att sätta tryck på minan genom att spinna en silkestråd runt den, så att en rygg bildas. Minan putar då ut och får en tältliknande form. På slutet av larvstadiet, innan larven förpuppas, äter larven bitar av pallisadvävnaden vilket gör att bladet ovanifrån får ett vitt och fläckigt utseende. Ibland äter larven en så stor del av bladet att minan blir helt vit eller brun till färgen. Minans diameter varierar mellan 5 och 25 mm. Larven spinner en kokong inuti minan, och denna kokong är oftast täckt med avföring.

Familj: Styltmalar, Gracillariidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Varierar beroende på art. Några arter har ek (Quercus robur) som värdväxt.

Larvtid: Varierar beroende på art. Oftast två generationer; en på försommaren, en på hösten.

Flygtid: Varierar beroende på art

Förväxlingsarter: Små minor av guldmalar kan förväxlas med minor av större ekstyltmal Caloptilia alchimiella. Den senare är dock oftast mindre och mer kantiga till formen.

Svenska fjärilar