Mindre ekpannluggmal Tischeria dodonaea


I minor av denna art bilar larven en rund kokong som påminner om en hästsko eller ett snäckskal. Inuti den rödaktiga minan kan man urskilja flera koncentriska bågar. I kokongen vilar larven när den inte äter. Avföring transporteras ut genom ett litet hål i övre delen av bladet och själva minan innehåller därför ingen avföring.

Familj: Luggmalar, Tischeriidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur)

Larvtid: September – Oktober

Flygtid: Juni – Juli

Förväxlingsarter:

Svenska fjärilar