Profenusa pygmaea


Denna sågstekel lägger ägg ovanpå bladet. Minan bildar en stor vit- eller brunaktig fläckmina på den övre delen av bladet. Minan börjar smalt men vidgar sig, vilket resulterar i en päronlik mina. Till formen påminner minan om rök som formas över en eld. Den korniga avföringen ligger utspridd i minan. Det finns aldrig mer än en larv per mina. När larven är färdigvuxen gör den ett hål i övre delen av bladet och förpuppas utanför bladet. På hösten har minan ofta en brunaktig färg.

Familj: Bladsteklar, Tenthredinidae (Hymenoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur).