Säckmalar Coleophora spp.


Säckmalarna lägger sina ägg på ekbladets undersida. När ägget har kläckts så bildar larven ett konformat skydd som omsluter större delen av larven. Trots detta skydd mot rovdjur är larven ändå hårt angripen av parasitsteklar. Detta bärbara skydd använder den ungefär som en snigel använder sitt skal när den rör sig på och mellan olika löv: Den lämnar aldrig skyddet helt och hållet, utan äter sig in i bladet i form av små, runda minor. Då larven inte når så djupt in i bladet bildar den en karaktäristisk samling runda, grunda minor utspridda på bladets undersida. Minorna kännetecknas av en smal och rund öppning där larven trängt in i bladet (ungefär 1 mm i diameter), med en djupare del kring öppningen (2-6 mm i diameter). Eftersom larven ätit sig in utifrån innehåller minan ingen avföring.

Minorna påträffas från våren till slutet av september. Larven övervintrar och fortsätter äta på våren. När larven är fullväxt uppsöker den en ny plats där den förpuppas. Var det sker varierar beroende på art, men det kan till exempel vara en gren, trädstam eller på marken.

Familj: Säckmalar, Coleophoridae (Lepidoptera)

Värdväxt: Varierar beroende på art. Några arter har ek (Quercus robur) som värdväxt.

Larvtid: Varierar beroende på art

Flygtid: Varierar beroende på art

Förväxlingsarter:

Svenska fjärilar