Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brogniardella


Foto: W. N. Ellis bladmineerders.nl CC BY-NC-SA 2.5

Minan kännetecknas av den karakteristiska ”slingrande” starten i den övre huvudvävnaden som sedan slutar i en stor och ojämn fläck. Eftersom larven livnär sig på ett tunt vävnadsskikt nära bladets övre yta blir minan karaktäristiskt siden- eller silverfärgad. Ofta uppträder flera minor på ett blad och i takt med att larverna äter sammanfogas dessa i slutändan till en enda stor fläck. Efter en ömsning börjar larven att äta av palissadvävnaden som finns djupare in i bladet. När larven växt klart förpuppas den utanför minan. Larverna är aktiva i juni-augusti, vilket gör att minorna kan se ganska gamla ut på hösten (se det sista fotot).

Familj: Nepticulidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Varierar beroende på art. Några arter har ek (Quercus robur) som värdväxt.

Larvtid: Varierar beroende på art

Flygtid: Varierar beroende på art

Förväxlingsarter: Kan förväxlas med små minor av gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella. Hos ekdvärgmalarna följer den trådformiga delen av minan dock oftast någon större bladven.

Svenska fjärilar