Stigmella spp.


Äggen läggs antingen på under- eller översidan av bladet. Larven bildar en lång och tunn mina som ringlar sig fram genom bladet eller längs med bladkanten. Avföringen är också formad som en tunn linje, och hur bred och utspridd denna avföringsträng är kan användas för att identifiera arten. Larven lämnar minan för att förpuppas genom ett halvmåneformat hål på bladets ovansida.

Familj: Nepticulidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Varierar beroende på art. Några arter har ek (Quercus robur) som värdväxt.

Larvtid: Varierar beroende på art

Flygtid: Varierar beroende på art

Förväxlingsarter: Kan förväxlas med små minor av gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella. Hos ekdvärgmalarna följer den trådformiga delen av minan dock oftast någon större bladven.

Svenska fjärilar