Större ekpannluggmal Tischeria ekebladellaFoto: Bess Hardwick

Äggen läggs på övre delen av bladet. Larven formar distinkta mjölkvita minor på övre delen av bladet. Den mjölkvita färgen härrör från en stor mängd silke som larven använder för att täcka insidan av minan. Dock kan äldre minor få en brunaktig färg. Larven, som är svart både längst bak och fram på kroppen, bildar en rund, orange kokong i mitten av minan. När den inte äter vilar den i kokongen. Larven gör sig av med avföringen genom ett litet hål på ovansidan av bladet, i kanten av minan. Larven förpuppas på våren inuti minan.

Familj: Luggmalar, Tischeriidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur)

Larvtid: September – Oktober

Flygtid: Juni – Juli

Förväxlingsarter: Stora minor av större ekpannluggmal kan eventuellt påminna om snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brogniardella. Den senare arten spinner dock ingen rund kokong inuti minan.

Svenska fjärilar
Foto: Bess Hardwick

Foto: Bess Hardwick