Större ekstyltmal Caloptilia alchimiella


Denna mal lägger sina ägg på undersidan av ekbladet. Minan börjar i bladets översta lager där den korsar sig själv flera gånger. I nästa steg dyker larven djupare in i bladet. Minan bildas oftast där två bladnerver möts och får vanligtvis formen av en tre- eller fyrkant. Avföringen läggs längs med minans kant. Senare i utvecklingen lämnar larven minan genom ett synligt och rundat utgångshål (diameter ungefär 1 mm) på undersidan av bladet. Larven lever sedan fritt på bladet, i skydd av 2-3 vikta bladflikar (se bild nedan). Minorna och de vikta bladflikarna finns ofta på samma blad, men ibland återfinns de i olika delar av trädet. När larven växt klart förpuppar den sig i en vit kokong på undersidan av bladet.

Familj: Styltmalar, Gracillariidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur)

Larvtid: Juli och September – Oktober

Flygtid: Maj – Juli

Förväxlingsarter: Kan ibland likna små och runda minor av guldmalar Phyllonorycter spp. Observera att minorna inte går att skilja mellan större ekstyltmal Caloptilia alchimiella och mindre ekstyltmal Caloptilia robustella.

Svenska fjärilar