Bladvecklare och några övriga arter


I bladvecklarna ingår ett flertal insektsgrupper såsom vecklare (småfjärilar) och gallmyggor. Bladvecklarlarven viker ihop ett blad och lever sedan fritt i dess skydd. Den äter av bladet, dock inte så mycket att det går hål på bladet. Vissa organismer viker hela bladet medan andra bara viker små delar.

Arterna