Asterodiaspis variolosa


Familj: Gropsköldlöss, Asterolecaniidae (Homoptera)

Värdträd: Ek (Quercus robur)

Dessa ovala, 1,5-2 mm i diameter stora ”fjäll” på ekkvistarna är i själva verket vuxna honor av Asterolecanium variolosum, som tillhör familjen gropsköldlöss. Honorna är grön-gulaktig till färgen och omges av en vit ring. Arten lever på barken av yngre skott, ibland även äldre grenar, men sällan direkt på bladen eller dess bladskaft. Organismerna kan skada grenen genom att injicera toxiner och/eller virus i växten, som kan orsaka försenad lövbildning eller så allvarliga skador att grenen dör.

Foto: Bess Hardwick