Ekmjöldagg Microsphaera alphitoides och närstående arter


Familj: Erysiphaceae, (Erisiphales)

Värdväxt: Främst ek (Quercus robur)

Denna svamp orsakar stor skada på unga ekar i norra Europa. Svampens mycel övervintrar i knopparna för att sedan utvecklas i de nya bladen på våren. När knopparna spricker sprids asexuella sporer från svampen. Svampen syns som ett vitt pulver ovanpå ekbladen, speciellt omkring bladnerverna. När eken endast är lätt angripet syns pulvret som en cirkulär form ovanpå bladet. Hårt angripna blad blir ofta gula.