Eksikelvecklare Ancylis mitterbacheriana


Familj: Vecklare, Tortricidae (Lepidoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur) och bok (Fagus Sylvatica)

Larvtid: Augusti – September

Flygtid: Maj – Juni

Larven utgår från huvudnerven och viker bladet uppåt med hjälp av silkestrådar. Ibland händer det att vikningen inte riktigt följer huvudnerven, varvid resultatet blir assymmetriskt. Larven lever fritt inuti sitt vikta blad och äter på dess yta, dock utan att gnaga hål på bladet. Efter att larven vuxit klart bildar den en kokong inuti bladet, som faller till marken tillsammans med bladet.

Svenska fjärilar