Macrodiplosis volvensFoto: © Hans Buhr

Familj: Gallmygga, Cecidomyiidae (Diptera)

Värdträd: Ek (Quercus robur)

Denna gallmygga viker upp bladflikarnas kanter (och ibland även spetsen). Vikningen är smal och larven lever inuti den.