Ekbladloppa Trioza remota


Familj: Spetsbladloppor, Triozidae (Homoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur)

Denna gallbildare är inte någon gallstekel utan en växtsugande bladloppa. Loppans gall bildar en grop på undersidan av bladet och en utbuktning på ovansidan av bladet. Larven lever i denna utbuktning och är ganska lätt att få syn på från båda sidor av bladet. Ibland kan man hitta flera individer på ett och samma blad.


Foto: Bess Hardwick