Ekärta orsakad av Trigonaspis megapteraSexuell generation ♀♂ / Agam generation ♀♀ / Foton: © Hans Buhr

Familj: Gallsteklar, Cynipidae (Hymenoptera)

Värdväxt: Ek (Quercus robur)

Kläckningstid: Den agama generationen kläcks på vintern och den sexuella i maj – juni.

Gallstorlek ♀♂: 5 – 10 mm

Gallstorlek ♀♀: 2 – 4 mm

Sexuell generation ♀♂: Gallena växer främst på nedre stammen av unga ekar eller på vattenskott från äldre ekar. De rundade gallena är rödaktiga och har en tjock vägg.

Agam generation ♀♀: Den agama generationen påträffas på bladens undersida. Gallen sitter oftast i rader längs med en bladnerv. De njurformade gallena kan vara rödaktiga men även ljusgröna.


Sexuell generation ♀♂ / Foton: © Hans Buhr


Sexuell generation ♀♂ / Foton: © Hans Buhr