Ekmjöldagg Microsphaera alphitoides och närstående arter
Page

Ekmjöldagg Microsphaera alphitoides och närstående arter Familj: Erysiphaceae, (Erisiphales) Värdväxt: Främst ek (Quercus robur) Denna svamp orsakar stor skada på unga ekar i norra Europa. Svampens mycel övervintrar i knopparna för att sedan utvecklas i de nya bladen på våren. … Read More

Asterodiaspis variolosa
Page

Asterodiaspis variolosa Familj: Gropsköldlöss, Asterolecaniidae (Homoptera) Värdträd: Ek (Quercus robur) Dessa ovala, 1,5-2 mm i diameter stora ”fjäll” på ekkvistarna är i själva verket vuxna honor av Asterolecanium variolosum, som tillhör familjen gropsköldlöss. Honorna är grön-gulaktig till färgen och omges … Read More

Macrodiplosis volvens
Page

Macrodiplosis volvens Foto: © Hans Buhr Familj: Gallmygga, Cecidomyiidae (Diptera) Värdträd: Ek (Quercus robur) Denna gallmygga viker upp bladflikarnas kanter (och ibland även spetsen). Vikningen är smal och larven lever inuti den.

Macrodiplosis dryobia
Page

Macrodiplosis dryobia Familj: Gallmygga, Cecidomyiidae (Diptera) Värdträd: Ek (Quercus robur) Dessa galler sitter längst ut på bladfliken. Den vikta delen av bladet blir något förtjockad och nedåtböjd. Den täcks av ett spräckligt mönster (som dock kan vara svårt att se … Read More

Eksikelvecklare Ancylis mitterbacheriana
Page

Eksikelvecklare Ancylis mitterbacheriana Familj: Vecklare, Tortricidae (Lepidoptera) Värdväxt: Ek (Quercus robur) och bok (Fagus Sylvatica) Larvtid: Augusti – September Flygtid: Maj – Juni Larven utgår från huvudnerven och viker bladet uppåt med hjälp av silkestrådar. Ibland händer det att vikningen … Read More

Ekbladloppa Trioza remota
Page

Ekbladloppa Trioza remota Familj: Spetsbladloppor, Triozidae (Homoptera) Värdväxt: Ek (Quercus robur) Denna gallbildare är inte någon gallstekel utan en växtsugande bladloppa. Loppans gall bildar en grop på undersidan av bladet och en utbuktning på ovansidan av bladet. Larven lever i … Read More

Örongaller orsakad av Slät ekdvärgbladlus Phylloxera glabra
Page

Örongaller orsakad av Slät ekdvärgbladlus Phylloxera glabra Foto: © Hans Buhr Familj: Dvärgbladlöss, Phylloxeridae (Hemiptera) Värdväxt: Ek (Quercus robur) Dessa galler bildas av att bladflikarna viks ner i en öronliknande form mot bladets undersida. Den släta ekdvärgbladlusen lever under bladet, … Read More

Ekärta orsakad av Trigonaspis megaptera
Page

Ekärta orsakad av Trigonaspis megaptera Sexuell generation ♀♂ / Agam generation ♀♀ / Foton: © Hans Buhr Familj: Gallsteklar, Cynipidae (Hymenoptera) Värdväxt: Ek (Quercus robur) Kläckningstid: Den agama generationen kläcks på vintern och den sexuella i maj – juni. Gallstorlek … Read More

Knappgaller orsakade av Neuroterus numismalis
Page

Knappgaller orsakade av Neuroterus numismalis Sexuell generation ♀♂ / Agam generation ♀♀/ Fotot på höger: W. N. Ellis bladmineerders.nl CC BY-NC-SA 2.5 Familj: Gallsteklar, Cynipidae (Hymenoptera) Värdväxt: Ek (Quercus robur) Kläckningstid: Den agama generationen kläcks i april – maj och … Read More

Musselgall orsakad av Neuroterus anthracinus
Page

Musselgall orsakad av Neuroterus anthracinus Agam generation ♀♀ Familj: Gallsteklar, Cynipidae (Hymenoptera) Värdväxt: Ek (Quercus robur) Kläckningstid: Den agama generationen kläcks i oktober eller i mars följande år. Gallstorlek ♀♂: ca 2-3 mm Gallstorlek ♀♀: ca 2-3 mm Sexuell generation … Read More

1 2 3 4 5 6 10