Andricus callidoma
Page

Andricus callidoma Agam generation ♀♀ Familj: Gallsteklar, Cynipidae (Hymenoptera) Värdväxt: Ek (Quercus robur) Kläckningstid: Den agama generationen kläcks på våren och den sexuella i maj – juni. Gallstorlek ♀♂: ca 2 mm Gallstorlek ♀♀: upp till 1,5 cm Sexuell generation … Read More

Mindre ekpannluggmal Tischeria dodonaea
Page

Mindre ekpannluggmal Tischeria dodonaea I minor av denna art bilar larven en rund kokong som påminner om en hästsko eller ett snäckskal. Inuti den rödaktiga minan kan man urskilja flera koncentriska bågar. I kokongen vilar larven när den inte äter. … Read More

Större ekpannluggmal Tischeria ekebladella
Page

Större ekpannluggmal Tischeria ekebladella Foto: Bess Hardwick Äggen läggs på övre delen av bladet. Larven formar distinkta mjölkvita minor på övre delen av bladet. Den mjölkvita färgen härrör från en stor mängd silke som larven använder för att täcka insidan … Read More

Stigmella spp.
Page

Stigmella spp. Äggen läggs antingen på under- eller översidan av bladet. Larven bildar en lång och tunn mina som ringlar sig fram genom bladet eller längs med bladkanten. Avföringen är också formad som en tunn linje, och hur bred och … Read More

Profenusa pygmaea
Page

Profenusa pygmaea Denna sågstekel lägger ägg ovanpå bladet. Minan bildar en stor vit- eller brunaktig fläckmina på den övre delen av bladet. Minan börjar smalt men vidgar sig, vilket resulterar i en päronlik mina. Till formen påminner minan om rök … Read More

Guldmalar Phyllonorycter spp.
Page

Guldmalar Phyllonorycter spp. Äggen läggs på undersidan av bladet. Larven äter först en tunn mina i den undre huvudvävnaden och äter sig sedan djupare in i bladet, till svampparenkymet. Senare börjar larven att sätta tryck på minan genom att spinna … Read More

Ekbladshålmal Heliozela sericiella
Page

Ekbladshålmal Heliozela sericiella Minan börjar oftast på bladskaftet som gör att det får ett svullet utseende. Är man osäker kan man skära i bladskaftet och titta efter om det är ihåligt. En till två dagar efter att larven börjat äta … Read More

Gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella
Page

Gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella Photo: © Ian Kimber Äggen läggs på ovansidan av bladet, nära en bladnerv. Där börjar minan med en smal gång (fylld med avföring) som följer en bladnerv. Oftast gör gången en utbuktning från bladnerven, men den … Read More

Ekpurpurmal Dyseriocrania subpurpurella
Page

Ekpurpurmal Dyseriocrania subpurpurella Photo: © Rob Edmunds Äggen läggs på ovansidan av bladet, oftast nära små hål. Minan inleds ungefär 2 mm från bladkanten i en cirka 5 mm lång linje. Linjen mynnar ut i en stor fläck på bladkanten, … Read More

Säckmalar Coleophora spp.
Page

Säckmalar Coleophora spp. Säckmalarna lägger sina ägg på ekbladets undersida. När ägget har kläckts så bildar larven ett konformat skydd som omsluter större delen av larven. Trots detta skydd mot rovdjur är larven ändå hårt angripen av parasitsteklar. Detta bärbara … Read More

1 2 3 4 5 6 7 8 10