Profenusa pygmaea
Page

Profenusa pygmaea Denna sågstekel lägger ägg ovanpå bladet. Minan bildar en stor vit- eller brunaktig fläckmina på den övre delen av bladet. Minan börjar smalt men vidgar sig, vilket resulterar i en päronlik mina. Till formen påminner minan om rök … Read More

Guldmalar Phyllonorycter spp.
Page

Guldmalar Phyllonorycter spp. Äggen läggs på undersidan av bladet. Larven äter först en tunn mina i den undre huvudvävnaden och äter sig sedan djupare in i bladet, till svampparenkymet. Senare börjar larven att sätta tryck på minan genom att spinna … Read More

Ekbladshålmal Heliozela sericiella
Page

Ekbladshålmal Heliozela sericiella Minan börjar oftast på bladskaftet som gör att det får ett svullet utseende. Är man osäker kan man skära i bladskaftet och titta efter om det är ihåligt. En till två dagar efter att larven börjat äta … Read More

Gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella
Page

Gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella Photo: © Ian Kimber Äggen läggs på ovansidan av bladet, nära en bladnerv. Där börjar minan med en smal gång (fylld med avföring) som följer en bladnerv. Oftast gör gången en utbuktning från bladnerven, men den … Read More

Ekpurpurmal Dyseriocrania subpurpurella
Page

Ekpurpurmal Dyseriocrania subpurpurella Photo: © Rob Edmunds Äggen läggs på ovansidan av bladet, oftast nära små hål. Minan inleds ungefär 2 mm från bladkanten i en cirka 5 mm lång linje. Linjen mynnar ut i en stor fläck på bladkanten, … Read More

Säckmalar Coleophora spp.
Page

Säckmalar Coleophora spp. Säckmalarna lägger sina ägg på ekbladets undersida. När ägget har kläckts så bildar larven ett konformat skydd som omsluter större delen av larven. Trots detta skydd mot rovdjur är larven ändå hårt angripen av parasitsteklar. Detta bärbara … Read More

Större ekstyltmal Caloptilia alchimiella
Page

Större ekstyltmal Caloptilia alchimiella Denna mal lägger sina ägg på undersidan av ekbladet. Minan börjar i bladets översta lager där den korsar sig själv flera gånger. I nästa steg dyker larven djupare in i bladet. Minan bildas oftast där två … Read More

Ekkronmal Bucculatrix ulmella
Page

Ekkronmal Bucculatrix ulmella Foto: W. N. Ellis bladmineerders.nl CC BY-NC-SA 2.5 Äggen läggs på ovansidan av bladet, för det mesta ganska nära bladets huvudnerv. Den unga larven minerar en kort och slingrande gång nära huvudnerven. Därefter lämnar den minan för … Read More

Snedstreckad ekstyltmal
Page

Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brogniardella Foto: W. N. Ellis bladmineerders.nl CC BY-NC-SA 2.5 Minan kännetecknas av den karakteristiska ”slingrande” starten i den övre huvudvävnaden som sedan slutar i en stor och ojämn fläck. Eftersom larven livnär sig på ett tunt vävnadsskikt … Read More

Artguiden test2
Page

Artguiden Detta är en illustrerad guide till svenska, lättidentifierade arter av bladminerare, gallbildare och bladvecklare på ek (Quercus robur). I guiden finns allmän fakta kring arternas ekologi och en beskrivning av vad som kännetecknar varje enskild art. I de fall … Read More

1 2 3 4 5 6 7 8 10