Gallbildning
page

Gallbildning I de fall som insekten förändrar växtens vanliga form talar vi om en gall. Gallbildning på ek kan orsakas av ett flertal olika insektsgrupper, och gallen kan uppträda i alla möjliga former och storlekar. Alla insektsarter ger upphov till … Read More

Bladminerare
page

Bladminerare Bladminerare består av flera olika insektsgrupper, men de flesta bladminerare på ek är malar (alltså små fjärilar). Till skillnad från gall- och växtsteklarna saknar malarna oftast äggläggningsrör, och lägger därför istället äggen direkt på bladen. När ägget har kläckts … Read More

Artguiden
page

Inledning Detta är en illustrerad guide till svenska, lättidentifierade arter av bladminerare, gallbildare och bladvecklare på ek (Quercus robur). I guiden finns allmän fakta kring arternas ekologi och en beskrivning av vad som kännetecknar varje enskild art. I de fall … Read More

Niklas Wickander
staff

Niklas Wickander investigated the impact of spatial variation in soil temperature in a geothermal area in Iceland on the ecology and evolution of the perennial herb Bistorta vivipara, and now works at Naturens Hus / Bergianska trädgården.

Join us
page

Our lab has many opportunities for learning about insects, microbes, community dynamics and spatial ecology in Sweden’s forests and meadows. Or you may like to go to the southwestern Ethiopian highlands to study coffee shrubs, pests and diseases, biodiversity and … Read More

Projects
page

Conceptually, our lab focuses on the ecology and evolution of plant-based food webs within a spatially and temporally variable world. More specifically, we have a strong interest in: Plant-microbe-insect interactions Belowground-aboveground interactions among insects and microbes The spatial ecology of … Read More

Etsuko Nonaka
staff

Etsuko Nonaka is an ecologist and modeler who is interested in the interactions between ecological and evolutionary processes, especially in a spatial context. She uses different kinds of modeling approaches to understand how population dynamics and spatial genetic structure relate to … Read More

Jessie Mutz
staff

Jessie Mutz from Florida State University visited us in the autumn semester of 2018. She investigated the patterns and drivers of the within and among tree variation in autumn phenology, as well as the consequences for interactions with plant pathogens … Read More

1 2 3 4 5 6 7 8