Större ekstyltmal Caloptilia alchimiella
Page

Större ekstyltmal Caloptilia alchimiella Denna mal lägger sina ägg på undersidan av ekbladet. Minan börjar i bladets översta lager där den korsar sig själv flera gånger. I nästa steg dyker larven djupare in i bladet. Minan bildas oftast där två … Read More

Ekkronmal Bucculatrix ulmella
Page

Ekkronmal Bucculatrix ulmella Foto: W. N. Ellis bladmineerders.nl CC BY-NC-SA 2.5 Äggen läggs på ovansidan av bladet, för det mesta ganska nära bladets huvudnerv. Den unga larven minerar en kort och slingrande gång nära huvudnerven. Därefter lämnar den minan för … Read More

Snedstreckad ekstyltmal
Page

Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brogniardella Foto: W. N. Ellis bladmineerders.nl CC BY-NC-SA 2.5 Minan kännetecknas av den karakteristiska ”slingrande” starten i den övre huvudvävnaden som sedan slutar i en stor och ojämn fläck. Eftersom larven livnär sig på ett tunt vävnadsskikt … Read More

Artguiden test2
Page

Artguiden Detta är en illustrerad guide till svenska, lättidentifierade arter av bladminerare, gallbildare och bladvecklare på ek (Quercus robur). I guiden finns allmän fakta kring arternas ekologi och en beskrivning av vad som kännetecknar varje enskild art. I de fall … Read More

The Oak: hidden connections in a changing world
Page

The Oak: hidden connections in a changing world An oak is a living thing. But look closely, and you’ll see that it is also home to a whole community of smaller living things. Observe how an oak and its inhabitants change … Read More

Eken: en värld i världen
Page

Eken: en värld i världen En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Låt detta bli din väg in i denna … Read More

Är du sugen på att läsa mer?
Page

Är du sugen på att läsa mer? Här kan du hitta mer information om gallbildande insekter, lövvikare och bladminerare: Coulianos C.C & Holmåsen I. 1991. GALLER En fälthandbok om gallbildningar på vilda och odlade växter. Interpublishing AB. Stockholm. Svensson, I. … Read More

Bladvecklare och några övriga arter
Page

Bladvecklare och några övriga arter I bladvecklarna ingår ett flertal insektsgrupper såsom vecklare (småfjärilar) och gallmyggor. Bladvecklarlarven viker ihop ett blad och lever sedan fritt i dess skydd. Den äter av bladet, dock inte så mycket att det går hål … Read More

Gallbildning
Page

Gallbildning I de fall som insekten förändrar växtens vanliga form talar vi om en gall. Gallbildning på ek kan orsakas av ett flertal olika insektsgrupper, och gallen kan uppträda i alla möjliga former och storlekar. Alla insektsarter ger upphov till … Read More

1 3 4 5 6 7 8 9 10