Bladvecklare och några övriga arter
Page

Bladvecklare och några övriga arter I bladvecklarna ingår ett flertal insektsgrupper såsom vecklare (småfjärilar) och gallmyggor. Bladvecklarlarven viker ihop ett blad och lever sedan fritt i dess skydd. Den äter av bladet, dock inte så mycket att det går hål … Read More

Gallbildning
Page

Gallbildning I de fall som insekten förändrar växtens vanliga form talar vi om en gall. Gallbildning på ek kan orsakas av ett flertal olika insektsgrupper, och gallen kan uppträda i alla möjliga former och storlekar. Alla insektsarter ger upphov till … Read More

Bladminerare
Page

Bladminerare Bladminerare består av flera olika insektsgrupper, men de flesta bladminerare på ek är malar (alltså små fjärilar). Till skillnad från gall- och växtsteklarna saknar malarna oftast äggläggningsrör, och lägger därför istället äggen direkt på bladen. När ägget har kläckts … Read More

Artguiden
Page

Inledning Detta är en illustrerad guide till svenska, lättidentifierade arter av bladminerare, gallbildare och bladvecklare på ek (Quercus robur). I guiden finns allmän fakta kring arternas ekologi och en beskrivning av vad som kännetecknar varje enskild art. I de fall … Read More

Niklas Wickander
Staff

My work was investigating the impact of spatial variation in soil temperature on the ecology and evolution of the perennial herb Bistorta vivipara in a geothermal area in Iceland. I graduated in 2017 and my thesis was published in Oikos … Read More

Join us
Page

If you are looking for a master project, I would be happy to suggest or supervise projects on a broad range of topics related to plants, microbes and insects, either in Sweden or in Ethiopia (or why not somewhere else). … Read More

Projects
Page

Conceptually, our lab focuses on the ecology and evolution of plant-based food webs within a spatially and temporally variable world. More specifically, we have a strong interest in: Plant-microbe-insect interactions Belowground-aboveground interactions among insects and microbes The spatial ecology of … Read More

Etsuko Nonaka
Staff

Etsuko Nonaka is an ecologist and modeler who is interested in the interactions between ecological and evolutionary processes, especially in a spatial context. She uses different kinds of modeling approaches to understand how population dynamics and spatial genetic structure relate to … Read More

1 4 5 6 7 8 9 10